به دست آوردن آدرس برگه

دریافت آدرس برگه توسط ID برگه برای به دست آوردن آدرس برگه های از پیش ساخته شده در وردپرس و استفاده آن در پوسته ی خود می توانید از تابع...